Foto-kolektivi.jpg (1200×600)

People in Focus Albania në bashkëpunim me Shoqata e Pyjeve Golaj organizoi në datat 26 dhe 27 Janar 2017 Trajnimin ” Rritja e kapaciteteve e të rinjve të Bashkisë HAS për matjen e performacës së institucioneve në ofrimin e shërbimeve publike”. Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit PACT, zbatuar nga ANTTARC, financuar nga Europian Union në Shqipëri .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *