Në kuadër të projektit “Forcimi I Shoqërisë Civile Përmes Rolit Advokues dhe Rojtar në Ofrimin e Shërbimeve Publike”, Organizata People in Focus në bashkëpunim me “Shoqata Lushnja” zhvilloi më datë 4 Mars 2017 aktivitetin me temë ‘Prezantimi I Koalicionit dhe Projektit për Përmirësimin e Shërbimeve Publike-Lushnje’. Në këtë aktivitet të mbështetur financiarisht nga Zyra e Marrëdhënieve me Publikun e Ambasadës së SH.B.A-së në Tiranë u prezantua koalicioni, projekti dhe impakti që do të ketë në komunitetin e Bashkisë Lushnje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *