People in Focus Albania  organizoi një seri trajnimesh në qytetin e Lushnjes me temë “Qytetaria aktive dhe matja e performacës së institucioneve në ofrimin e shërbimeve publike”. Në këtë trajnim morën pjesë të rinj nga Bashkia e Lushnjes dhe intelektualë e qytetarë aktivë, të cilët përfituan njohuri dhe aftësi praktike. Ky aktivitet u mbështet financiarisht nga Zyra e Marrëdhënieve me Publikun e Ambasadës së SH.B.A-së në Tiranë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *