Fokus Grupe me Qytetarët e Lushnjes

People in Focus organizoi më 27 Shtator 2017 FOKUS GRUPET me qytetarë të Bashkisë Lushnje, të cilët paraqitën problematikat e hasura dhe eksperiencat e tyre mbi shërbimet publike si dhe zgjidhjet e mundshme . Ky aktivitet...

FOKUS GRUPE ME QYTETARЁT E BASHKISЁ HAS

People in Focus Albania  organizoi më 29 Mars 2017,  disa Fokus grupe me qytetarë të Bashkisë Has, të cilët paraqitën problematikat e hasura dhe përvojat e tyre mbi shërbimet publike . Ky aktivitet u zhvillua...