FOKUS GRUPE ME QYTETARЁT E BASHKISЁ HAS

People in Focus Albania  organizoi më 29 Mars 2017,  disa Fokus grupe me qytetarë të Bashkisë Has, të cilët paraqitën problematikat e hasura dhe përvojat e tyre mbi shërbimet publike . Ky aktivitet u zhvillua...