People in Focus organizoi dëgjesën publike në qytetin e Hasit në kuadër të projektit “Ndërgjegjësohu = Mposht Ekstremizmin në Bashkinë Has”. Në këtë aktivitet u prezantuan gjetjet nga sondazhi i kryer në zonat rurale dhe urbane të Bashkisë Has mbi ekstremizmin e dhunshëm si dhe u diskutua me pjesëmarrësit mbi situatën aktuale në komunitetin e tyre mbi këtë fenomen. Ky aktivitet mbështetet nga projekti Shoqëria civile kundër ekstremizmit të dhunshëm mbështetetur financiarisht nga European Union in Albania

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *