Foto-tek-Shkolla.jpg (1200×600)

People in Focus në kuadër të projektit “ECO solar systems – Panele diellore me kosto të ulët”, mbështetur nga The Pollination Project USA, organizoi aktivitetin përmbyllës me temë:Sesion edukimi mjedisor mbi riciklimin dhe energjinë e rinovueshme – Inaugurimi i Paneleve te reja diellore me kosto të ulët.
Projekti është realizuar me mbështetjen e Drejtorisë Rajonale të Formimit Profesional Publik nr.4 dhe në bashkëpunim me Njësinë Administrative Kashar.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *