Implementuar nga:

People in Focus nga Shqipëria

Udruženje CEOOR nga Serbia

Škola Antifašizma nga Bosnia dhe Herzegovina

Vendi i Zbatimit: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina dhe Serbia

Kohëzgjatja: Qershor 2018 – Dhjetor 2018

 

Objektivi i përgjithshëm:

Të nxisë potencialin rinor në rajonin e Ballkanit Perëndimor përmes bashkëpunimit rajonal dhe aktivizmit mjedisor.

 Rezultatet e Pritshme: 

  • Të rritet bashkëpunimi dhe aktivizmi i të rinjve.
  • Përmirësimi i edukimit joformal i të rinjve në zhvillimin e qëndrueshëm.
  • Përmirësimi i bashkëpunimit, shkëmbimit të informacionit, monitorimit të aktiviteteve dhe zgjidhje për probleme të ndryshme mjedisore në rajonin e Ballkanit Perëndimor

 Grupet e Synuara:

  • Të rinjtë nga Kragujevac, Tirana dhe Sarajevo

Projekti mbështetet nga Regional Youth Cooperation Office – RYCO.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *