ECO Solar Systems –Panele diellore me kosto të ulët

Implementuar nga : People in Focus Vendi i zbatimit :Shkolla fillore Kus, Njësia Administrative Kashar Qëllimi i përgjithshëm: Projekti synon shfrytëzimin e potencialit energjitik diellor në Shqipëri në mënyrë ekonomike dhe miqësore me ambientin. Pershkrimi: Prodhimi i paneleve është realizuar me mbështetjen e veçantë te...