Thirrje për Pjesëmarrës

Shoqata e Përdoruesve të Pyjeve dhe Kullotave Golaj dhe Organizata People in Focus, ka kënaqësinë t’ju ftojë në trajnimin me temë: “Rritja e kapaciteteve të të rinjve të bashkisë Has për matjen e performacës së institucioneve për ofrimin e shërbimeve publike” Data: 26-27 Janar 2017, Has. Afati i fundit për të aplikuar është 24 janar…

FORCIMI I SHOQËRISË CIVILE PËRMES ROLIT ADVOKUES DHE WATCHDOG NË OFRIMIN E SHËRBIMEVE PUBLIKE NË BASHKINË LUSHNJE

Implementuar nga: People in Focus Partner Lokal: Shoqata “LUSHNJA” Vendi i zbatimit: Bashkia Lushnje Objektivi i përgjithshëm: Forcimi i rolit advokues dhe rojtar (watchdog) të qytetarëve për përmirësimin e ofrimit të shërbimeve publike, në bashkinë Lushnje. Objektivi specifik: Qëllimi kryesor i këtij projekti është përmirësimi i ofrimit të shërbimeve publike nëpërmjet forcimit të rolit advokues…