PËRMIRËSIMI I OFRIMIT TË SHËRBIMEVE PUBLIKE NË BASHKINË HAS, NËPËRMJET ANGAZHIMIT QYTETAR NË MONITORIM DHE VLERËSIM

Implementuar nga : Shoqata e përdoruesve te pyjeve dhe kullotave Has (SHPPK), Has Shoqata People in Focus, Tiranë (Partner) Vendi i zbatimit : Bashkia Has, Kukës Objektivi i përgjithshëm : Përmirësimi i performancës së qeverisjes lokale në ofrimin e shërbimeve publike cilësore Objektivi specifik : Rritja e rolit të qytetarëve si rojtar (watchdog) në Bashkinë Has nëpërmjet angazhimit…

Thirrje për Pjesëmarrës

Shoqata e Përdoruesve të Pyjeve dhe Kullotave Golaj dhe Organizata People in Focus, ka kënaqësinë t’ju ftojë në trajnimin me temë: “Rritja e kapaciteteve të të rinjve të bashkisë Has për matjen e performacës së institucioneve për ofrimin e shërbimeve publike” Data: 26-27 Janar 2017, Has. Afati i fundit për të aplikuar është 24 janar…