Foto-kolektivi-2.jpg (1200×600)

Organizata “People in Focus” dhe “Shoqata e Përdoruesve të Pyjeve dhe Kullotave Golaj” në kuadër të projektit “Përmirësimi i Ofrimit të Shërbimeve Publike në Bashkinë Has, nëpërmjet Angazhimit Qytetar në Monitorim dhe Vlerësim”, organizoi më 21 Dhjetor 2016 aktivitetin me temë:“Prezantimi i Koalicionit për Përmirësimin e Shërbimeve Publike – Has”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *