30 të rinj pjesëmarrës nga Shqipëria, Serbia dhe Bosnje Hercegovina morën pjesë në një shkëmbim rinor në Kragujevac,Serbi në kuadër të projektit të përbashkët “Eko-aktivizimi rinor për rritjen e besimit dhe e një mjedisi të shëndetshëm në Ballkanin Perëndimor”. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte shkëmbimi kulturor si dhe njohja me problematikat mjedisore në Ballkanin Perëndimor. People in Focus angazhoi 10 të rinj aktivist dhe vullnetarë në këtë aktivitet. Projekti mbështetet nga Regional Youth Cooperation Office – RYCO në kuadër të thirrjes së parë të hapur për projekt-propozime dhe implementohet nga Udruženje CEOORPeople in Focus Albania dhe Škola antifašizma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *