FORCIMI I SHOQËRISË CIVILE PËRMES ROLIT ADVOKUES DHE WATCHDOG NË OFRIMIN E SHËRBIMEVE PUBLIKE NË BASHKINË LUSHNJE

Implementuar nga: People in Focus Partner Lokal: Shoqata “LUSHNJA” Vendi i zbatimit: Bashkia Lushnje Objektivi i përgjithshëm: Forcimi i rolit advokues dhe rojtar (watchdog) të qytetarëve për përmirësimin e ofrimit të shërbimeve publike, në bashkinë Lushnje. Objektivi specifik: Qëllimi kryesor i këtij projekti është përmirësimi i ofrimit të shërbimeve publike nëpërmjet forcimit të rolit advokues…