Përfundoi trajnimi “Rini Aktive = Shoqëri Më e Mirë” organizuar në Bashkinë Kamëz nga 1 – 4 Nëntor 2018!
Ky aktivititet adresoi çështje si:aktivizimi rinor në nivel lokal, pjesëmarrja qytetare, instrumentat ligjor dhe konceptimi i sesioneve të informimit nëpërmjet edukimit jo-formal, si aspekte për të rritur ndërgjegjësimi e të rinjve për rolin e tyre si qytetar aktiv në komunitetet e tyre.
Stafi i People in Focus mbeti i impresionuar nga angazhimi dhe kontributi vital i pjesëmarrësve. Ky projekt mbështetet nga Fondacioni Rinor Evropian (EYF).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *