ECO Solar Systems –Panele diellore me kosto të ulët

Implementuar nga : People in Focus Vendi i zbatimit :Shkolla fillore Kus, Njësia Administrative Kashar Qëllimi i përgjithshëm: Projekti synon shfrytëzimin e potencialit energjitik diellor në Shqipëri në mënyrë ekonomike dhe miqësore me ambientin. Pershkrimi: Prodhimi i paneleve është realizuar me mbështetjen e veçantë te Drejtorisë Rajonale të Formimit Profesional Publik nr.4 në Tiranë, duke…

PËRMIRËSIMI I OFRIMIT TË SHËRBIMEVE PUBLIKE NË BASHKINË HAS, NËPËRMJET ANGAZHIMIT QYTETAR NË MONITORIM DHE VLERËSIM

Implementuar nga : Shoqata e përdoruesve te pyjeve dhe kullotave Has (SHPPK), Has Shoqata People in Focus, Tiranë (Partner) Vendi i zbatimit : Bashkia Has, Kukës Objektivi i përgjithshëm : Përmirësimi i performancës së qeverisjes lokale në ofrimin e shërbimeve publike cilësore Objektivi specifik : Rritja e rolit të qytetarëve si rojtar (watchdog) në Bashkinë Has nëpërmjet angazhimit…